Over ons

De Stichting Open Monumentendag Maastricht heeft dit jaar de organisatie van de Open Monumentendag op zich genomen.  Wij zijn een non-profit organisatie, die voortaan jaarlijks de Open Monumentendagen in Maastricht zal organiseren.  

De Open Monumentendag biedt een podium om de burgers van de stad en bezoekers in verbinding te brengen met het waardevolle culturele erfgoed van Maastricht.  De organisatie van de Open Monumentendag wordt mogelijke gemaakt dankzij de steun van vele sponsoren en begunstigers, maar ook dankzij de inzet en medewerking van veel vrijwilligers die een onmisbare bijdrage leveren aan het welslagen van dit cultuurevenement.

Bestuur

  • Ad Veenhof  -  voorzitter
  • Gea Dekkers  -  secretaris
  • Peter Gomolka  -  penningmeester
  • Stefan Vrancken  -  lid

Bijlagen

Oprichting van de stichting Open Monumentendag Maastricht vond plaats in december 2022. Daarom is gekozen voor een verlengd boekjaar tot eind 2023. In de eerste helft van 2024 wordt de Jaarrekening 2022/2023 gepubliceerd.

OprichtingsakteJaarrekening 2022Jaarrekening 2023Projectdocument

Onze stichting Open Monumentendag Maastricht is bij de belastingdienst gerangschikt als een culturele ANBI-instelling

Hoofdsponsoren

Sponsoren