Minderbroederskerk: thans Historisch Centrum Limburg

Locatie:
Location:
Sint Pieterstraat 7
Maximaal aantal personen:
Maximum number of people
Minderbroederskerk: thans Historisch Centrum Limburg

De Minderbroeders vestigden zich in 1234 op een terrein langs de stadsmuur aan de Pieterstraat. De kerk was een "preekschuur" zonder toren. Ze werd gebouwd op een onderbouw van kolenzandsteen, met mergel voor de muren en gewelven en Naamse steen voor de zuilen. Het koor werd pas voltooid in de vijftiende eeuw. Toen pas werden de luchtbogen en steunberen aangebracht. In het interieur zijn restanten van schilderingen in koor en gewelven bewaard gebleven. Ze stellen plantenslingers voor, een zegenende Christus met Sint Augustinus en Sint Ambrosius en de stigmatisering van Sint Franciscus. de patroonheilige van de Minderbroeders.

Hoofdsponsoren

Sponsoren