Lezing over de Broeders van Maastricht door Wim Luiten

10:30
om 10.30 uur, 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur
Locatie:
Location:
in het pand In den Rooden Leeuw 1758: Bogaardenstraat 50 - 6211SP
Maximaal aantal personen:
Maximum number of people
Lezing over de Broeders van Maastricht door Wim Luiten

De Rooden Leeuw was de benaming van een brouwerij, die in de achttiende eeuw aan de familie Zelis toebehoorde.   De congregatie van de Broeders van Maastricht werd in 1840 door mgr. Louis Rutten gesticht in het pand van de Rooden Leeuw. In 1854 werd de eerste lagere school opgericht, de St.-Aloysiusschool, en in 1873 de St.-Bernardusschool. In 1878 telden de diverse broederscholen in Maastricht 1700 leerlingen, waarvan 1500 uit minvermogende gezinnen kwamen. Ook hadden de broeders in Maastricht al vroeg een opleiding tot onderwijzer om daarmee te voorzien in de opleiding van onderwijzers voor de vele lagere scholen in Nederland.

Hoofdsponsoren

Sponsoren